Blijf altijd op de hoogte

De laatste nieuwtjes uit de wereld van Boers & Co.

label

Van de nieuwste machines tot innovatieve oplossingen; Boers & Co is voortdurend in beweging op zoek naar het beste resultaat. Wij werken volledig transparant en delen onze kennis en ervaring graag. Lees daarom onze nieuwsberichten en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

LiS Studiebezoek Beroepenveld Commissie

Studiebezoek BVC bij Boers & Co

Afgelopen vrijdag 8 december was de Beroepenveld Commissie (BVC) van de LiS op bezoek bij Boers & Co in Schiedam. Doel van de bijeenkomst was tweeledig: er werd eerst vergaderd en daarna nam kwaliteits- en HRM-manager Henk van Schijndel de groep mee voor een rondleiding door Boers & Co Mechatronica, waar fijnmechanica, fijnplaatwerk en elektronica samenkomen en kwaliteit en continuïteit voorop staat bij de productie van kleine of grote series.

Beroepenveldcommissie

De BVC is een adviescommissie van de LiS, bestaande uit vertegenwoordigers uit het beroepenveld  (research)instrumentmakers en de LiS. De commissie komt vijf keer per jaar bijeen, op locatie bij een van de BVC-bedrijven/onderzoeksinstellingen om te kunnen zien wat de studenten kunnen verwachten als ze er gaan werken. De BVC heeft als doel te bevorderen dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit op de arbeidsmarkt (research)instrumentmaker.

 

Eigentijds Vakmanschap

De LiS heeft sinds 2021 een vernieuwingstraject ingezet, zowel organisatorisch als binnen het onderwijs, onder de werktitel Eigentijds Vakmanschap. Dit traject is in nauw overleg met het afnemend veld (de BVC), de studentenraad, de medezeggenschapsraad en het onderwijzend personeel van de LiS vormgegeven wat resulteerde in een nieuw modern onderwijsprogramma en curriculum. Dit type onderwijs, projectgericht onderwijs, stelt studenten in staat om zich nog optimaler te ontwikkelen op hun vakgebied precisietechniek én inzicht te krijgen in hun eigen ontwikkelingstraject. Studenten werken aan reële opdrachten/projecten van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Daarbij beschikken ze over de meest moderne technieken (CNC-machines, 3D-printing, drones, e.d.) en werken ze in een professionele en inspirerende werkomgeving.

Henk van Schijndel benadrukte in zijn rondleiding dat van instrumentmakers wordt verwacht dat ze naast het maken van nieuwe precisie-onderdelen en assemblage ook kennis hebben van de hele productieketen en daarin kunnen acteren en oplossingen kunnen bedenken. Ook is kwaliteitscontrole heel belangrijk en dat beheersen ze bij Boers & Co tot in de puntjes!
Bedankt Henk voor je gastvrijheid, presentatie en waardevolle input en kennis uit de praktijk! Dat namen we mee naar Leiden!

2023-12, door May Ling Kuyt, Leidse instrumentmakers School (LiS)