• Intro titel 1

    Intro subtitel 2

  • Intro titel 2

    Intro subtitel 2

label

Boers & Co has built its quality system in a modular way. This makes the system robust and resistant to optimizations - and expansions - in the future.

We regularly have our quality system, Quality Assurance System, tested by external Notified Bodies, including Bureau Vertitas. And of course our customers are welcome to perform audits for their own use.

With our total quality management system we comply with the following standards:

ISO 9001

ISO 9001 is the international standard for quality management systems. With our ISO 9001 certificate, we demonstrate that our processes comply with international standards and that we indeed strive for continuous improvement of our processes.

ISO 13485

ISO 13485 is the international standard that manufacturers, suppliers and distributors of medical devices can meet to demonstrate that they comply with the legal requirements for medical devices.

This also applies to Boers & Co!
As a spider in the web in the chain of a medical device we apply this standard frequently to our customers, the Legal Manufacturer in our role of Contract Manufacturer, to fully unburden them in the areas of production, storage, handling, distribution, maintenance, installation, service and cleaning / sterilization of medical devices.

ISO 14001

ISO 14001 is the internationally accepted standard with requirements for an environmental management system. Our environmental management system is used to develop an environmental policy appropriate to Boers & Co and to ensure its implementation.

CSR Corporate Social Responsibility

CSR Corporate Social Responsibility or Sustainable business is a form of business aimed at economic performance, with respect for the social side, within the ecological preconditions.
As one of the few “metal companies” in the Netherlands the Boers & Co companies are even certified for this!

VGM Safety Health Environment (VGM)

VGM Safety Health Environment (VGM) These 3 subjects are Last but not least! They focus on the overall welfare of the Boers & Co colleagues and the environment are a common thread woven through our quality management system. And comes back everywhere in our working methods.

Boers & Co kwaliteitssysteem: Modulair van opbouw


Boers & Co heeft haar kwaliteitssysteem modulair opgebouwd. Waarmee het systeem robuust is en bestendig voor optimalisaties – en uitbreidingen – in de toekomst.

Met regelmaat laten wij ons kwaliteitssysteem, Quality Assurance System, dan ook toetsen door externe Notified Bodies, onder andere, Bureau Vertitas. En natuurlijk staat het onze parners vrij om te komen auditen voor het borgen van hun eigen Kwaliteit Management Systemen.

Met ons totale kwaliteitsmanagementsysteem voldoen wij aan de volgende standaarden:

 

ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met ons ISO 9001 certificaat tonen we aan dat onze processen voldoen aan internationale normen en dat we inderdaad continue streven naar continue verbetering van onze processen.

ISO 13485

ISO 13485 is de internationale norm waaraan fabrikanten, leveranciers en distributeurs van medische hulpmiddelen kunnen voldoen om aan te tonen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot medische hulpmiddelen. Dit geld dus ook voor Boers & Co!
Als spin in het web in de keten van een medisch hulpmiddel passen we deze norm dan ook veelvuldig toe om onze klanten, de Legal Manufacturer in onze rol van Contract Manufacturer volledig te ontzorgen op het gebied van productie, opslag, behandeling, distributie, onderhoud, installatie, service en reiniging/sterilisatie van medische hulpmiddelen.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Ons milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij Boers & Co passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Duurzaam ondernemen of maatschappelijk ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties, met respect voor de sociale kant, binnen de ecologische randvoorwaarden.
Als een van de weinige “metaalbedrijven” in Nederland zijn de Boers & Co bedrijven hier dan ook zelfs voor gecertificeerd!

VGM Veiligheid Gezondheid Milieu (VGM)

VGM Veiligheid Gezondheid Milieu (VGM) Als laatste maar niet al minste!
Deze onderwerpen met de focus op het algehele welzijn van de Boers & Co collega’s en het milieu zijn als een rode draad gevlochten door ons kwaliteitsmanagementsysteem. En komt overal in onze werkmethoden weer terug.